MORAWSKIE SZLAKI WINA I WIOSENNY FESTIWAL OTWARTYCH PIWNICZEK WINNYCH

MORAWSKIE SZLAKI WINA I WIOSENNY FESTIWAL OTWARTYCH PIWNICZEK WINNYCH

[:pl]

Tekst: © Dominika Zaręba

13-14 kwietnia 2013 r. w regionie Mikulowa na Morawach Południowych w Republice Czeskiej odbędzie kolejny wiosenny Festiwal Otwartych Piwniczek Winnych!

Morawskie Szlaki Wina to prawie 1200 km szlaków rowerowych, prowadzących przez winnice Moraw Południowych i łączących 280 gmin winiarskich. Lokalne pętle tematyczne umożliwiają turystom poznanie wyjątkowego dziedzictwa kulturalnego regionu, zwłaszcza morawskiego folkloru, lokalnych tradycji produkcji wina, architektury związanej z winem. Szlaki powstały w ramach Programu Greenways realizowanego przez fundację Nadace Partnerstvi, a ich celem jest zbudowanie sukcesu Moraw Południowych jako „Regionu zabytków i wina”. Poza tworzeniem markowego produktu ekoturystycznego projekt wspiera drobnych producentów wina (Morawy Południowe to blisko 10 tys. małych rodzinnych winnic) i przyczynia się do zachowania uprawy rodzimych gatunków winorośli. Szlak w głównym sezonie turystycznym (czerwiec – wrzesień) odwiedza rocznie pół miliona turystów. W celu wydłużenia sezonu od października do maja organizowane są liczne festiwale wina – otwieranie piwniczek winnych, degustacje wina, otwieranie szlaków rowerowych, które przyciągają kolejnych ekoturystów do regionu.

„Sieć szlaków rowerowych o całkowitej długości 1200 km stała się największym tematycznym produktem turystyki rowerowej w Republice Czeskiej” – mówi Juraj Flamik, dyrektor czeskich Greenways z Nadace Partnerstvi. „Poza miejscami z listy UNESCO, Morawskie Szlaki Wina są kolejną główną atrakcją kraju. Morawskie Szlaki Wina pozwalają na tworzenie nowych produktów i usług zarówno dla rowerzystów jak i koneserów wina. W ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się liczba miejsc noclegowych (B&B), obecnie mamy na szlakach 150 obiektów oznaczonych certyfikatem “Witamy Cyklistów” oraz 200 obiektów certyfikowanych jako Wybitna Usługa Turystyki Winiarskiej”.

(więcej: www.otevrenesklepy.cz, www.stezky.cz)

Tekst: © Dominika Zaręba

morawy_kieliszek_fotdominikazareba morawy_winorosl_fotdominikazareba

[:]

2013 – ROKIEM ZIELONEJ TURYSTYKI  NA BIAŁORUSI!

2013 – ROKIEM ZIELONEJ TURYSTYKI NA BIAŁORUSI!

[:pl]Tekst: © Dominika Zaręba

Białoruś jest krajem stworzonym do uprawiania ekoturystyki i turystyki wiejskiej. Białoruska wieś pozostała w stanie niemal niezmienionym od XIX w. Ponad połowa wiosek liczy mniej niż 50 mieszkańców. Ujmuje tradycyjna architektura drewniana, malowane okiennice i płoty, tradycyjna kultura ludowa i poezją, wyśmienita i różnorodna kuchnia, a przede wszystkim gościnność i otwartość ludzi. Białorusini, mimo trudnych warunków życia, są narodem otwartym, pogodnym, świadomym swojej historii, tożsamości i dziedzictwa. W codziennym życiu często odwołują się do literatury, legend, starych pieśni i poezji ludowej. Taką „białoruską duszę” możemy odkryć wybierając się na białoruską wieś i korzystając z coraz bogatszej oferty ekoturystycznej, która rozwija się dzięki działalności Stowarzyszenia „Wypoczynek na Wsi” oraz zaangażowaniu i wiedzy jego prezesa Walerii Klicunowej (biał. Беларуская грамадскае аб’яднанне „Адпачынак у вёсцы”, ros. Белорусское общественное объединение „Отдых в деревне”).

W sieci gospodarstw gościnnych jest już blisko 400 kwater (biał. вясковая сядзiба, ros. селская усадба), gdzie można przenocować, smacznie zjeść, skorzystać z sauny a także wielu innych atrakcji oferowanych już indywidualnie przez gospodarzy.

Stowarzyszenie „Wypoczynek na wsi” rozwija na Białorusi program zielonych szlaków – greenways w oparciu o sieć gospodarstw gościnnych (biał. зялёныя шляхі, ros. зеленые маршруты). Inicjatywa trafiła na Białoruś z Polski dzięki zaangażowaniu Eleny Wietrowej i jej współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Lokalni pomysłodawcy i liderzy stworzyli już dziewięć takich regionalnych szlaków tematycznych, które można zwiedzać pieszo, rowerem, kajakiem, na nartach biegowych, uczestniczyć w imprezach, smakować miejscowej kuchni, poznawać rzemiosło, białoruskie pieśni i tradycje. Są to ciekawe pomysły na zwiedzanie terenów wiejskich w stylu eko-etnoturystycznym.

Zielone szlaki – greenways na Białorusi
obwód witebski:
— Błękitny Naszyjnik Rossonów ( biał. Блакiтныя каралi Расон, ros. Голубое ожерелье Россон), rejon rossoński.
— Kraj żółtych lilii wodnych i siwych głazów narzutowych (biał. Край жоутых гарлачыкау i сiвых валуноу, ros. Край желтых кувшинок и седых валунов), rejon lepelski.

obwód miński:
— Wołożyńskie Gościńce (biał. Валожынскiя гасцiнцы, ros. Воложинские гостинцы), rejon wołożyński.
— Błękitna Wstęga Wilejszczyzny (biał. Блакiтная стужка Вiлейшчыны, ros. Голубая лента Вилейщины), rejon wilejski.

obwód brzeski:
— Janowski Pierścień (biał. Янаускае кальцо, ros. Яновское кольцо), rejon janowski.
— Radość z wędrówki (biał. Радасць ад перадвiжэння, ros. Радость от передвижения), rejon berezowski.

obwód homelski:
— Dolina Carów ( biał. Далiна цароу, ros. Долина царей,), rejon rohaczewski.

obwód grodzieński:
— Szlak Niemna (biał. Неманскi шлях, ros. Неманский шлях), rejon lidzki.
— Zelweński Dziennik ( biał. Зельвенскi Дыяруш, ros. Зельвенский Дневник,), rejon zelwieński.

Kontakty z gospodarstwami gościnnymi oraz informacje o ciekawych wydarzeniach i imprezach lokalnych znajdziemy na stronach internetowych: www.ruralbelarus.by, www.greenbelarus.by.

Tekst & foto: © Dominika Zaręba[:]