Ekopodróżowanie – BLOG

Ekoturystyka a obszary chronione

drzewa_fotDominikaZareba

Obecnie na świecie znajduje się blisko 209 tys. obszarów prawnie chronionych (lądowych i morskich), zajmujących 15,4 % powierzchni Ziemi i 3,4 % Oceanu (2014 United Nations List of Protected Areas, UNEP, 2014). Ekoturystyka jest formą zwiedzania, którego celem jest ocalenie najcenniejszych zakątków przyrodniczych świata. Można mówić o nowej formie symbiozy między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym. Przyroda daje nam, turystom radość, a w zamian za to my musimy zapewnić jej ochronę przed zagładą i zachować ją dla przyszłych pokoleń.

tekst: Dominika Zaręba

więcej

Sharing is caring!

Dominika Zaręba