At the foot of Babia Gora, Carpathian Mountains, Poland