Białoruska bajka; Belarussian fairytale

Fotografie z Białorusi, głównie terenów wiejskich. Minolta Dynax, film slajd kolorowy. ;Photos from Belarus, mostly rural regions where ecotourism and greenways are developed. Minolta Dynax, colour positive slides.

Białoruska dusza