Mongolia; Mongolia – more then a steppe

Fotografie archiwalne z Mongolii, Minolta Dynax, film slajd kolorowy /// fot. Dominika Zaręba & Tomasz Ostrowski; Archive photos from Mongolia. Minolta Dynax, colour positive slides. /// fot. Dominika Zaręba & Tomasz Ostrowski

Zapiski z Mongolii