Morawy Południowe; South Moravia

Fotografie archiwalne z Morawskich Szlaków Wina na Morawach Południowych, Republika Czeska. Minolta Dynax, film slajd kolorowy.; Photos from Moravian Wine Trails in South Moravia, Czech Republic. Minolta Dynax.