Rumunia; Romania

Fotografie archiwalne Rumunii – Maramuresz, Bukowina, Transylwania. Minolta Dynax, film slajd kolorowy, fot. Dominika Zaręba & Tomasz Ostrowski; Archive photos from Romania – Maramures, Bucovina, Transilvania. Minolta Dynax, colour positive slides, fot. Dominika Zaręba & Tomasz Ostrowski