Kawa z aniołem

[:pl]Poszukam takiego miejsca, gdzie dwa anioły spotkają się na kawie i powiedzą, co niewypowiedziane. Jeden przyleci z zachodu a drugi ze wschodu. Pozostały tylko minuty do końca świata. Co chciałabym powiedzieć aniołowi, przy kawie? Dominika...

Coffee with Angel

  I will look for a place where two angels meet to have a cup of coffee and say what has not been said. One came from the East Another one from the West There are only minutes left Till the end of the world. What would I say having a coffee...