Białoruś jest krajem stworzonym do uprawiania ekoturystyki i turystyki wiejskiej. Białoruska wieś pozostała w stanie niemal niezmienionym od XIX w. Ponad połowa wiosek liczy mniej niż 50 mieszkańców. Ujmuje tradycyjna architektura drewniana, malowane okiennice i płoty, tradycyjna kultura ludowa i poezją, wyśmienita i różnorodna kuchnia, a przede wszystkim gościnność i otwartość ludzi. Białorusini, mimo trudnych warunków życia, są narodem otwartym, pogodnym, świadomym swojej historii, tożsamości i dziedzictwa.

 

Tekst & foto: © Dominika Zaręba

W codziennym życiu często odwołują się do literatury, legend, starych pieśni i poezji ludowej. Taką „białoruską duszę” możemy odkryć wybierając się na białoruską wieś i korzystając z coraz bogatszej oferty ekoturystycznej, która rozwija się dzięki działalności Stowarzyszenia „Wypoczynek na Wsi” oraz zaangażowaniu i wiedzy jego prezesa Walerii Klicunowej (biał. Беларуская грамадскае аб’яднанне „Адпачынак у вёсцы”, ros. Белорусское общественное объединение „Отдых в деревне”).

W sieci gospodarstw gościnnych jest już blisko 400 kwater (biał. вясковая сядзiба, ros. селская усадба), gdzie można przenocować, smacznie zjeść, skorzystać z sauny a także wielu innych atrakcji oferowanych już indywidualnie przez gospodarzy.

Stowarzyszenie „Wypoczynek na wsi” rozwija na Białorusi program zielonych szlaków – greenways w oparciu o sieć gospodarstw gościnnych (biał. зялёныя шляхі, ros. зеленые маршруты). Inicjatywa trafiła na Białoruś z Polski dzięki zaangażowaniu Eleny Wietrowej i jej współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Lokalni pomysłodawcy i liderzy stworzyli już dziewięć takich regionalnych szlaków tematycznych, które można zwiedzać pieszo, rowerem, kajakiem, na nartach biegowych, uczestniczyć w imprezach, smakować miejscowej kuchni, poznawać rzemiosło, białoruskie pieśni i tradycje. Są to ciekawe pomysły na zwiedzanie terenów wiejskich w stylu eko-etnoturystycznym.

Zielone szlaki – greenways na Białorusi:
obwód witebski:
Błękitny Naszyjnik Rossonów ( biał. Блакiтныя каралi Расон, ros. Голубое ожерелье Россон), rejon rossoński.
Kraj żółtych lilii wodnych i siwych głazów narzutowych (biał. Край жоутых гарлачыкау i сiвых валуноу, ros. Край желтых кувшинок и седых валунов), rejon lepelski.

obwód miński:
Wołożyńskie Gościńce (biał. Валожынскiя гасцiнцы, ros. Воложинские гостинцы), rejon wołożyński.
Błękitna Wstęga Wilejszczyzny (biał. Блакiтная стужка Вiлейшчыны, ros. Голубая лента Вилейщины), rejon wilejski.

obwód brzeski:
Janowski Pierścień (biał. Янаускае кальцо, ros. Яновское кольцо), rejon janowski.
Radość z wędrówki (biał. Радасць ад перадвiжэння, ros. Радость от передвижения), rejon berezowski.

obwód homelski:
Dolina Carów ( biał. Далiна цароу, ros. Долина царей,), rejon rohaczewski.

obwód grodzieński:
Szlak Niemna (biał. Неманскi шлях, ros. Неманский шлях), rejon lidzki.
Zelweński Dziennik ( biał. Зельвенскi Дыяруш, ros. Зельвенский Дневник,), rejon zelwieński.