Ekoturystyka a obszary chronione

[:pl]Obecnie na świecie znajduje się blisko 209 tys. obszarów prawnie chronionych (lądowych i morskich), zajmujących 15,4 % powierzchni Ziemi i 3,4 % Oceanu (2014 United Nations List of Protected Areas, UNEP, 2014). Ekoturystyka jest formą zwiedzania,...