[:pl]Obecnie na świecie znajduje się blisko 209 tys. obszarów prawnie chronionych (lądowych i morskich), zajmujących 15,4 % powierzchni Ziemi i 3,4 % Oceanu (2014 United Nations List of Protected Areas, UNEP, 2014). Ekoturystyka jest formą zwiedzania, którego celem jest ocalenie najcenniejszych zakątków przyrodniczych świata. Można mówić o nowej formie symbiozy między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym. Przyroda daje nam, turystom radość, a w zamian za to my musimy zapewnić jej ochronę przed zagładą i zachować ją dla przyszłych pokoleń.

tekst: Dominika Zaręba

więcej

[:en]Worldwide there are currently ca. 209 thousand protected areas, which span almost 15,4% of the land area and 3,4% of the ocean area (32 million km2 according to 2014 United Nations List of Protected Areas, UNEP, 2014). Ecotourism is a form of travel that aims to protect the most valuable natural areas on Earth. It stands for a new form of symbiosis between humans and the natural environment. Nature brings us tourists joy and in exchange we have to make sure it is protected and can be preserved for future generations.

text: Dominika Zaręba

see more[:]