contact

Zaprzyjaźnione instytucje i inicjatywy z duchem ekoturystycznym:

Global Ecotourism Network / European Ecotourism Network

www.globalecotourismnetwork.org

Pennsylvania Wilds

www.pawilds.com

Fundusz Partnerstwa / Environmental Partnership Association

www.funduszpartnerstwa.pl / www.environmentalpartnership.org

 

 

European Greenways Association (EGWA)

Association Européenne des Voies Vertes

Asociación Europea de Vía 

www.funduszpartnerstwa.pl / www.environmentalpartnership.org

Stowarzyszenie Greenways Polska – Central European Greenways

www.greenways.org.pl / www.greenways.cz

 

European Green Belt

www.europeangreenbelt.org

Soomaa.com – nature experiences in the Soomaa National Park, Estonia

www.soomaa.com  

Association Ecotourism Romania

www.eco-romania.ro/en 

Grenways Ukraine

www.greenways.com.ua

Białoruskie Stowarzyszenie Wypoczynek na Wsi