[:pl]Tekst: Dominika Zaręba

Uczciwy handel (w jęz. ang. – fair trade) mający na celu wpieranie małych producentów i społeczności lokalne zwłaszcza w krajach rozwijających się, zyskuje coraz większą popularność na świecie. Jest to także forma sprzedaży produktów ściśle związana z ideą ekoturystyki i popierana przez branżę ekoturystyczną i samych ekoturystów. Zasada uczciwego handlu opiera się na kilku założeniach, takich jak: uczciwa cena za produkt, uczciwe warunki pracy, handel bezpośredni (jak największa minimalizacja pośredników pomiędzy producentem a ostatecznym nabywcą), wpieranie lokalnej gospodarki, metody produkcji przyjazne dla środowiska i in.

Najbardziej znanym produktem sprzedawanym na zasadach uczciwego handlu jest kawa. Świetnym przykładem może tu być Gwatemala, gdzie kawa, turystyka i rzemiosło są podstawowymi źródłami dochodu miejscowej ludności indiańskiej.

Gwatemala jest na szóstym miejscu na świecie pod względem zbiorów kawy, prawie trzy i pół procent kawy pochodzi z tego niewielkiego środkowoamerykańskiego kraju, trzy razy mniejszego niż Polska. Wulkaniczna gleba, deszcze tropikalne, wilgotność powietrza, wysokość względna i temperatura są tu tak zróżnicowane, że w Gwatemali produkuje się siedem różnych rodzajów kawy z gatunku arabika. Jednym z najważniejszych regionów produkcji kawy jest obszar jeziora Atitlán. 95 procent kawy z regionu, głównie odmiany Bourbon, jest produkowana przez małych producentów lokalnych posiadających plantacje średniej wielkości około 12 ha. Indianie uprawiają kawę tradycyjnymi metodami przyjaznymi dla środowiska bez wykorzystywania nawozów sztucznych, a ziarna kawy suszą na słońcu.

Guatemala_SanPedro_Atitlan5

Także ekoturystyka rozwijająca się w regionie jeziora Atitlán (w tym coraz popularniejsze wyprawy w celu nauki języka hiszpańskiego w tutejszych szkołach) jest jednym ze sposobów wspierania tej tradycyjnej lokalnej przedsiębiorczości. Powstają spółdzielnie lokalnych producentów kawy, które pomagają im w promocji i sprzedaży produktu na zasadach fair trade w kraju i za granicą. W miejscowych kawiarenkach prowadzonych przez Indian mogą też rozkoszować się delikatnym smakiem ziaren, które dojrzewają na plantacjach położonych na zboczach wulkanów. Nauka hiszpańskiego w jednej z lokalnych szkół prowadzonych przez Indian jest dodatkowym świetnym wsparciem miejscowej gospodarki. Kilkugodzinne lekcje prowadzone są na świeżym powietrzu w otoczeniu tropikalnej przyrody, a każdy uczeń ma swojego indywidualnego nauczyciela. Już po tygodniu takiej intensywnej nauki połączonej z noclegami u rodziny gwatemalskiej, widać efekty pracy z językiem. Dla mnie szczególnym miejscem, które polecam wszystkim podróżnikom jest szkoła San Pedro Spanish School w wiosce San Pedro nad jeziorem Atitlán, magicznym jeziorem Majów.

zobacz: http://www.sanpedrospanishschool.org

W skali globalnej promocją produktów wytwarzanych w sposób przyjazny dla środowiska zajmuje się m.in. organizacja Rainforest Alliance zarządzająca coraz bardziej rozpoznawalnym certyfikatem z żabką – The Rainforest Alliance Certified.

seal_green_big

Tekst & photos: © Dominika Zaręba

 [:en]text: Dominika Zaręba

Fair trade, which seeks to support small producers and local communities especially in developing countries, is become more and more popular around the world. It also is an approach to product sales which is closely tied to the idea of ecotourism and has the support of the ecotourist sector and of ecotourists themselves. The idea of fair trade is based on several premises: fair price for product, fair product, fair work conditions, direct sales (minimizing intermediaries between the producer and the end-buyer), support for the local economy and methods of production that are environmentally friendly.

The best known product sold in line with fair trade rules is coffee. An excellent example of a country benefiting from fair trade is Guatemala, where coffee, tourism and handicrafts are the main source of income for the local indigenous community.

Guatemala is ranked as the world’s 6th largest producer of coffee, with almost 3.5% of all coffee coming from this small Central American country which is only slightly larger than Iceland. Volcanic soil, tropical forests, humidity, relative elevation and temperature vary considerably across the country, with the result that Guatemala is able to produce 7 different types of coffee beans from the Coffea arabica species. One of the most important coffee-producing regions is the area of Lake Atitlán, the magical lake of the Mayas. Here, 95% of the coffee produced (mainly the Bourbon variety) is grown by small, local producers whose plots are on average 12 hectares. The indigenous peoples cultivate this crop with traditional, environmentally friendly methods, without using artificial fertilizer and with the beans being left out in the sun to dry. The small producers have joined forces to set up cooperatives which help promote and sell fair trade coffee products in Guatemala and internationally. Another means of supporting the local economy are ecotourism business initiatives which are developing in the Lake Atitlán region, including the more & more popular Spanish language immersion programs taking place in local schools. Several hour-long lessons take place out in the open, surrounded by tropical nature, with each student being assigned their own teacher. In local cafes, visitors and residents alike can savor the delicate taste of beans from plantations covering nearby volcano hillsides. After 1 week of intensive language courses combined with living with local families, the results speak for themselves. A special place that I would recommend to all those travelling to this corner of Guatemala is the San Pedro Spanish School, which is located in the village of San Pedro, on the shores of Lake Atitlán.

Guatemala_SanPedro_Atitlan5

Read more information about the school in the jungle here: http://www.sanpedrospanishschool.org

On the global scale, several organisations are involved in promoting environmentally friendly products, including the Rainforest Alliance, which manages the more and more recognizable Rainforest Alliance Certified™ seal, which features a green frog.

seal_green_big

text and photos: Dominika Zaręba

English translation: Piotr Szmigielski

[:]