Poszukam takiego miejsca,

gdzie dwa anioły

spotkają się na kawie

i powiedzą, co niewypowiedziane.

Jeden przyleci z zachodu

a drugi ze wschodu.

Pozostały tylko minuty

do końca świata.

Co chciałabym powiedzieć

aniołowi, przy kawie?

Dominika Zaręba, grudzień 2012