[:pl]

Poszukam takiego miejsca,

gdzie dwa anioły

spotkają się na kawie

i powiedzą, co niewypowiedziane.

Jeden przyleci z zachodu

a drugi ze wschodu.

Pozostały tylko minuty

do końca świata.

Co chciałabym powiedzieć

aniołowi, przy kawie?

Dominika Zaręba, grudzień 2012

[:en]

I will look for a place

where two angels meet

to have a cup of coffee

and say what has not been said.

One came from the East

Another one from the West

There are only minutes left

Till the end of the world.

What would I say

having a coffee with angel?

Dominika Zaręba, December 2012

[:]