Z radością prezentuję publikację, która powstała w ramach międzynarodowej konferencji pt. „KULTURA I NATURA. Społeczności lokalne dla dziedzictwa: dobre praktyki w Europie Środkowej”, zorganizowanej 29 marca 2023 roku w Cieszynie. Wydawcą książki jest Fundusz Partnerstwa.

Idea Kultury i Natury została zaczerpnięta z dzieła pt. „Kultura a natura” z 1913 roku autorstwa Jana Gwalberta Pawlikowskiego (1860–1939), wybitnego publicysty, ekonomisty i polityka, jednego z prekursorów ochrony przyrody w Polsce.

Wydawnictwo pokonferencyjne przedstawia dobre praktyki na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w małych ojczyznach. Opowiada o dziedzictwie jako unikatowej wartości dla lokalnych społeczności. Prezentuje inspirujące przykłady z Europy Środkowej, Polski i transgranicznego regionu Śląska Cieszyńskiego. Opowiada o sposobach interpretacji i zachowania dziedzictwa miejsca oraz rozwoju ekoturystyki. Zwraca także uwagę na udział kobiet – liderek w wykorzystywaniu dziedzictwa do rozwoju lokalnego, podnoszeniu jakości życia oraz uwrażliwianiu na piękno tkwiące w kulturze, naturze i krajobrazie.

Redakcja | Editing:

Dominika Zaręba & Piotr Szmigielski