LISTA MOICH PUBLIKACJI

Książki

Zaręba D., Ekoturystyka, wyd. I, 2000; wyd. II, 2008; wyd. III, 2010; wyd. IV 2020, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010 (wyd. I 2000, wyd. II 2006).

Zaręba D. (red.), Kobiety z fantazją I i II, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne na Bursztynowym Szlaku, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Lanckorona, 2004, 2005.

Zaręba D. i in. (red.), Zielone szlaki – greenways. Praktyczny poradnik, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Environmental Partnership for Sustainable Development, Kraków-Brno 2007.

Zaręba D. i in (red.), Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, Fundusz Partnerstwa i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008.

Zaręba D. (red.), Zielone Szlaki – Greenways dla Białorusi. Зелёные маршруты – зялёныя шляхi (greenways) для Беларуси, Zeszyty Tematyczne Programu Zielone Szlaki – Greenways, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Mińsk 2005.

Zaręba D., Ekoturystyka i turystyka zrównoważona. Zbiór dobrych praktyk, Fundusz Partnerstwa 2021.

Zaręba D., Jamróz A., Mój Dziennik Podróży, Wyd. Bezdroża – Helion, Gliwice 2016.

Zaręba D., Kędziera C., Przygody Dolibuka. Lanckorońskiego krasnoludka: Zaczarowany fotel, Atitlan, Kraków-Lanckorona 2021.

Zaręba D., Lisek A., Dziennik moich podróży, Wyd. Bezdroża – Helion, Gliwice 2023.

Zaręba D., Szmigielski P. (red.), Kultura i Natura. Społeczności lokalne dla dziedzictwa: dobre praktyki w Europie Środkowej, Fundusz Partnerstwa, Kraków 2023.

Przewodniki turystyczne

Zaręba D., Ostrowski T., Mongolia. Nie tylko step, Wyd. Bezdroża, Kraków 2000.

Zaręba D. (red.), Lanckorona. Miasteczko na wzgórzu, Bezdroża – Amistad, Kraków 2002, 2003, 2004, 2007.

Zaręba D. (red.), Przysłop. Z widokiem na Babią Górę, Wyd. Bezdroża, Kraków 2003, 2007.

Legutko-Ołownia A., Zaręba D. (współautor), Krakowski Kazimierz, Wyd. Bezdroża, Kraków 2004.

Zaręba D. (współautor), Hiszpania. Fiesta i sjesta, Wyd. Bezdroża-Helion, 2010.

Zaręba D., Majorka, Minorka, Ibiza i Formentera. Baleary – archipelag marzeń, Wyd. Bezdroża-Helion, Kraków-Gliwice 2009, 2013.

Zaręba D. Katalonia. Costa Brava i Costa Dorada. W krainie Gaudiego i Salvadora Dali, Wyd. Bezdroża-Helion, Kraków-Gliwice 2010.

Zaręba D., Bzowski K., Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda, tradycja, ludzie. Przewodnik ekoturystyczny, Amistad, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010.

Zaręba D. Majorka. Travelbook, Wyd. Bezdroża-Helion, Kraków-Gliwice 2007, 2014, 2022.

Zaręba D. Katalonia, Costa Brava i Costa Dorada. Travelbook, Kraków-Gliwice 2014, 2017.

Zaręba D., Alicante i Costa Blanca. Travelbook, Kraków-Gliwice 2016, 2018, 2019.

Zaręba D., Barcelona. Przewodnik-celownik, Kraków-Gliwice 2010.

Zaręba D., Majorka, Minorka, Ibiza, Michelin, Gliwice, 2016.

Zaręba D., Katalonia. Travel&Style, Wyd. Bezdroża-Helion, Kraków-Gliwice 2020.

Zaręba D. (współautor), red. Kobylarczyk K., Jaka zielona. Ekoprzewodnik po Nowej Hucie, red. Katarzyna Kobylarczyk, Fundusz Partnerstwa, Kraków 2019.

Zaręba D. (redakcja), Styczyński M., Stary Sącz. Karpackie miasteczko z klimatem, Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz, Amistad, Kraków-Stary Sącz 2020.

Zaręba D., Małopolska w rytmie eko. Przewodnik ekoturystyczny, Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, Fundusz Partnerstwa, Kraków 2022 i 2023.

Współautor przewodników Wyd. Bezdroża: Szlak Transsyberyjski Moskwa – Bajkał – Mongolia – Pekin, Transylwania. Twierdza rumuńskich Karpat, Czechy. Gospoda pełna humoru, Białoruś. Historia za miedzą i in.

Zeszyty naukowe i problemowe, publikacje konferencyjne

Sawicki J., Stoczkiewicz M., Zaręba D. (red.), Rekompensaty ekologiczne. Motywacje i propozycje, Zeszyty Problemowe Sekcji Parków Narodowych, z. 6, Polski Klub Ekologiczny, Sekcja Parków Narodowych, Kraków 1998.

Sawicki J., Zaręba D. (red.), Społeczności lokalne a tereny prawnie chronione. Materiały z Warsztatów Terenowych, Zeszyty Problemowe Sekcji Parków Narodowych, z. 7, Polski Klub Ekologiczny, Sekcja Parków Narodowych, Kraków – Zawoja 1998.

Zaręba D. (red.), Ludzie i Park. Współpraca i rozwój. Budowanie partnerstwa i poparcia społecznego dla parków narodowych, Zeszyty Problemowe Sekcji Parków Narodowych, Zeszyt nr 8, Polski Klub Ekologiczny, Kraków-Zawoja 2002.

Zaręba D. (tłum.), Turystyka a środowisko. Pytania i odpowiedzi, nr 3, Rada Europy, Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1998.

Zaręba D., Murphy D., Innovative Approaches to Ecotourism and Conservation: The Greenways initiative from an ecotourism perspective. Stories from Central and Eastern Europe, Conference Paper, Global Ecotourism Conference, Oslo, 14-16 V 2007.

Zaręba D., Designing and Planning the Experience of Nature. Greenways – corridors for sustainable development, Conference Paper, Ecocity World Summit, San Francisco, 24-26 IV 2008.

Zaręba D., Carfree Day Organizing Strategy, Greenways – Intercity Corridors for Non-Motorised Transport and Eco-Tourism, Conference Papers, Towards Carfree Cities IV Conference, Berlin 18-21 VII 2004. Zaręba D., Mourek D., Greenways and Natura 2000, Conference Paper, Green Week Conference, Bruksela 2002.

Zaręba D., Rozwój ekoturystyki w Polsce – przykłady dobrych praktyk, w: Ekoturystyka wobec globalnych wyzwań, III Europejska Konferencja Ekoturystyczna, Społeczny Instytut Ekologiczny, Warszawa 2015.

Zaręba D. (współautor), The Good Grantmaking Guide. An approach to the principles and processes of participative grantmaking for civil society organizations, Environmental Partnership Association, Brno 2016.

Zaręba D., Turystyka w Karpatach, w: Wspólnie dla zrównoważonego rozwoju Karpat. Poradnik o Konwencji Karpackiej, Stowarzyszenie Ekopsychologia, 2017.

Zaręba D., Women and ecotourism the role of women leaders in supporting development of ecotourism in rural areas of Central and Eastern Europe, w: Book of abstracs. 4th European Ecotourism Conference, Karabuk University, Safranbolu Tpurism Faculty, Safranbolu, Turcja 2017.

Zaręba D., Community-based ecotourism – supporting local people and their economies, w: Conference proceedings, 5th European Ecotourism Conference, Tbilisi, Gruzja 2018.

Zaręba D., Ekoturystyka a globalne cele zrównoważonego rozwoju – wyzwania dla rozwoju terenów wiejskich, w: Edukacja ekologiczna w rozwoju ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych, praca zbiorowa pod red. Graji-Zwolińskiej S., Spychały A. i Maćkowiak M., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Turystyki Wiejskiej, Poznań 2018.

Zaręba D., Turystyka zrównoważona a globalne cele zrównoważonego rozwoju Ekologiczni konsumenci na rynku turystycznym, w: 2020 Startupy pozytywnego wpływu. Radykalna innowacja społeczna. Raport, Kozminski Business Hub, Warszawa 2020.