Podróżuj odpowiedzialnie

Współczesna cywilizacja wkroczyła w nowy etap rozwoju, którego cechą charakterystyczną jest świadomość ekologiczna. Poznanie i zrozumienie wzajemnych relacji między człowiekiem a przyrodą, antropogenicznych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i potrzeby jego ochrony odzwierciedla się w w codziennym życiu współczesnych ludzi. Na rynku pojawia się nowy konsument, który jest skłonny do kupowania ekologicznych towarów i usług, jak również gotowy do zmiany swojego stylu życia, przyzwyczajeń i modelu konsumpcji, aby chronić środowisko. Świadomość ekologiczna wpływa bowiem np. na rutynowe czynności wykonywane w domu lub pracy, zakup dóbr i usług, wreszcie sposób spędzania wolnego czasu, wybór miejsca i formy podróży. Turystyka, która jest nierozłącznie związana ze środowiskiem przyrodniczym i zależy od jego jakości, szczególnie elastycznie reaguje na zachodzące zmiany myślenia i potrzeb współczesnych ludzi. Nową generację turystów odpowiedzialnych wyróżnia specyficzny typ zachowań w stosunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego, wysoka świadomość ekologiczna i wrażliwość społeczna

 

Nie zostawiaj po sobie śladu!

Zasady odpowiedzialnego podróżowania wprowadza w życie coraz więcej narodowych i regionalnych instytucji zajmujących się promocją turystyki, obiektów i organizatorów ekoturystyki, organizacji społecznych a także wydawnictw turystycznych.

Ekopodróżnik jest zainteresowany zwiedzanym regionem, jego historią, dziedzictwem, przyrodą, szanuje miejscowe zwyczaje i mieszkańców, smakuje specjałów kuchni regionalnej, kupuje wytwarzane lokalnie produkty na targach i w małych sklepikach, lubi spędzać czas aktywnie i jeśli to możliwe, korzysta z bardziej ekologicznych środków transportu.

Przygodę z ekoturystyką można zacząć od podróży na małą skalę, choćby od wyjazdu na łono natury, na polską wieś w okolice obszarów chronionych. Zatrzymać się na nocleg w rodzinnym pensjonacie albo gospodarstwie agroturystycznym, spędzić czas aktywnie – na rowerach, pieszo, kajakiem, konno…, delektować się regionalnym jadłem, odkrywać lokalne klimaty i „ducha miejsca”.

Zobacz więcej o ekopodróżowaniu na stronie EDEN Polska

Globalne Kryteria Turystyki Zrównoważonej GSTC

Szczegółowe kryteria prośrodowiskowe dla branży turystycznej, szczególnie hoteli i tour operatorów, zostały opracowane przez Globalną Radę Turystyki Zrównoważonej GSTC – pn. GSTC Industry Criteria. Wprowadzają one minimalne wymagania, do których powinno dostosować się każde odpowiedzialne przedsiębiorstwo turystyczne. Zostały podzielone na cztery główne tematy: skuteczne planowanie zrównoważonego rozwoju, maksymalizacja korzyści społecznych i gospodarczych dla miejscowej społeczności, wzmacnianie dziedzictwa kulturowego oraz zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. GSTC jest organizacją akredytującą firmy certyfikujące na świecie.

Przykłady ekocertyfikatów w branży turystycznej:

Green Globe – globalny certyfikat branży turystycznej i okołoturystycznej na rzecz turystyki zrównoważonej. Certyfikacji podlegają m.in.. branża hotelarska, tour operatorzy, statki wycieczkowe, pola golfowe, atrakcje, centra kongresowe, centra spa, firmy transportowe i in. Opiera się o światowe standardy, w tym kryteria GSTC, Agendę 21, ISO 9001/14001/19011 i in.

Green Key i Blue Flag – eko-certyfikaty popularne w Europie, wdrażane przez Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education FEE). Green Key (Zielony Klucz) skierowany jest do branży turystycznej (głównie hotelarskiej), a Blue Flag (Niebieska Flaga) przyznawany jest plażom i marinom.

Eco-Certified Tourism / Australia – jeden z pierwszych certyfikatów ekoturystycznych na świecie. Eko-certyfikat przyznawany produktom turystycznym organizowanym w przyrodzie (wycieczki, zakwaterowanie, atrakcje). Przyznawany jest przez organizację Eco-Tourism Australia

Rainforest Alliance – Międzynarodowy certyfikat dla firm wyróżniających się odpowiedzialnością społeczną i środowiskową, popularny w krajach Ameryki Środkowej i Południowej.Najbardziej znany jest w rolnictwie, branży spożywczej i leśnictwie, ale certyfikacji mogą poddać się także touropearatorzy i hotele.

Przykłady certyfikatów krajowych:

Przykłady certyfikatów dla obiektów przyjaznych rowerzystom w Europie Środkowej: