24-27 września 2013 roku do stolicy Kenii zjadą się praktycy i specjaliści od ekoturystyki i turystyki zrównoważonej z całego świata. The Ecotourism and Sustainable Tourism Conference w Nairobi zgromadzi ponad 500 osób z 45 krajów świata. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji jest wzmacnianie roli ekoturystyki w rozwoju zrównoważonym, zwłaszcza w zwalczaniu ubóstwa i ochronie środowiska.

W programie konferencji znajdą się przede wszystkim pomysły i praktyczne wskazówki dla branży turystycznej jak – poprzez rozwój turystyki zrównoważonej – chronić cenne obszary przyrodnicze, zwiększać edukację, wzmacniać rolę kobiet, poprawiać zdrowie i dobrobyt lokalnych społeczności.

Liderem Konferencji jest Międzynarodowe Towarzystwo Ekoturystyczne – The International Ecotourism Society.

Dzisiaj ekoturystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku turystycznego na świecie (!) Według raportów Międzynarodowego Towarzystwa Ekoturystycznego TIES, opracowywanych na podstawie danych Światowej Organizacji Turystyki UNWTO oraz badaczy z Ameryki Północnej, rynek ekoturystyki na świecie rośnie w tempie 20-34 % rocznie, trzy razy szybciej na tle globalnego przemysłu turystycznego. Ekoturyści zostawiają w regionie 50-80 % swoich wydatków, podczas gdy 80% ceny wypoczynkowych pakietów turystycznych all-inclusive trafia do linii lotniczych, sieci hotelarskich i innych firm międzynarodowych. W pierwszym ćwierćwieczu XXI w. będziemy obserwować prawdziwy boom turystyki przyrodniczej oraz ekologicznych ośrodków turystycznych i hoteli (wzrost o 20% rocznie). Według TIES wartość rynku ekoturystycznego w USA wynosi 77 mld USD, czyli ok. 5% całego rynku turystycznego.

więcej: http://www.ecotourismconference.org