Gruzja | Adżaria

« z 4 »

Fotografie | Photos: Dominika Zaręba

Minolta Dynax | 135 mm, film kolorowy