Pennsylvania Wilds to stanowy program i marka regionu działający od 2003 r. by pobudzić rozwój gospodarki w oparciu o nowe zielone formy przedsiębiorczości w jednym z najbardziej wiejskich i najmniej zaludnionych regionów Pensylwanii. Region obejmuje 12 powiatów (county), jedną czwartą obszaru stanu, w tym publiczne przestrzenie przyrodnicze w porównywalnej wielkości do Parku Narodowego Yellowstone. Znalazło tu swoją ostoję największe stado łosi na północnym-wschodzie USA, które zostało wybrane za symbol i logo marki regionu. Lasy i rzeki oferują niezliczone możliwości do rekreacji i turystyki na świeżym powietrzu, do najpopularniejszych outdoorowych form spędzania czasu należą: obserwacje dzikiej przyrody i birdwatching, turystyka rowerowa, turystyka wodna (kajaki i canoe), łowienie ryb, turystyka piesza i konna. Przygotowane są także tematy oferty produktowe bazujące na zasobach kulturowych regionu np.: muzea i parki tematyczne, mikrobrowary i winnice, atrakcje dla rodzin z dziećmi, galerie i centra sztuki, etc.

tekst ©Dominika Zaręba

Ekoturystyka stała się sposobem na rewitalizację regionu, stymulatorem rozwoju różnych form gospodarki i tworzenia zielonych miejsc pracy, przy jednoczesnym budowaniu poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska wśród mieszkańców i turystów. Postawiono głównie na rozwój małego biznesu w oparciu o ekoturystykę – turystykę przyrodniczą, aktywną i turystykę dziedzictwa poprzez inwestycje w zieloną infrastrukturę, preferencyjne kredyty dla małych firm oraz dotacje i marketing marki.

„Dzięki partnerskiej współpracy instytucji działających na szczeblu stanowym i lokalnym z sektora samorządowego, społecznego i biznesowego, udało się nam stworzyć markę regionu pod nazwą Pennsylvania Wilds” – mówi Meredith Hill, Dyrektor Pennsylvania Wilds. „Po kilku latach pracy widać jak inwestycje stanowe w infrastrukturę związaną z uprawianiem turystyki aktywnej i ekoturystyki stają się kołem napędowym dla rozwoju nowych form przedsiębiorczości, a nasz region plasuje się w czołówce destynacji outdoorowych Ameryki”.

więcej: www.pawilds.com, www.visitpa.com