[:pl]PENNSYLANIA WILDS – MARKA EKOTURYSTYCZNA STANU PENNSYLWANIA ///

Pennsylvania Wilds to stanowy program i marka regionu działający od 2003 r. by pobudzić rozwój gospodarki w oparciu o nowe zielone formy przedsiębiorczości w jednym z najbardziej wiejskich i najmniej zaludnionych regionów Pensylwanii. Region obejmuje 12 powiatów (county), jedną czwartą obszaru stanu, w tym publiczne przestrzenie przyrodnicze w porównywalnej wielkości do Parku Narodowego Yellowstone. Znalazło tu swoją ostoję największe stado łosi na północnym-wschodzie USA, które zostało wybrane za symbol i logo marki regionu. Lasy i rzeki oferują niezliczone możliwości do rekreacji i turystyki na świeżym powietrzu, do najpopularniejszych outdoorowych form spędzania czasu należą: obserwacje dzikiej przyrody i birdwatching, turystyka rowerowa, turystyka wodna (kajaki i canoe), łowienie ryb, turystyka piesza i konna. Przygotowane są także tematy oferty produktowe bazujące na zasobach kulturowych regionu np.: muzea i parki tematyczne, mikrobrowary i winnice, atrakcje dla rodzin z dziećmi, galerie i centra sztuki, etc.

Ekoturystyka stała się sposobem na rewitalizację regionu, stymulatorem rozwoju różnych form gospodarki i tworzenia zielonych miejsc pracy, przy jednoczesnym budowaniu poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska wśród mieszkańców i turystów. Postawiono głównie na rozwój małego biznesu w oparciu o ekoturystykę – turystykę przyrodniczą, aktywną i turystykę dziedzictwa poprzez inwestycje w zieloną infrastrukturę, preferencyjne kredyty dla małych firm oraz dotacje i marketing marki.

„Dzięki partnerskiej współpracy instytucji działających na szczeblu stanowym i lokalnym z sektora samorządowego, społecznego i biznesowego, udało się nam stworzyć markę regionu pod nazwą Pennsylvania Wilds” – mówi Meredith Hill, Dyrektor Pennsylvania Wilds. „Po kilku latach pracy widać jak inwestycje stanowe w infrastrukturę związaną z uprawianiem turystyki aktywnej i ekoturystyki stają się kołem napędowym dla rozwoju nowych form przedsiębiorczości, a nasz region plasuje się w czołówce destynacji outdoorowych Ameryki”.

(więcej: www.pawilds.com, www.visitpa.com).

Tekst: © Dominika Zaręba

 [:en]Pennsylvania Wilds – ecotourist brand///

Pennsylvania Wilds is a state-level program and a brand for one of the most rural and sparsely populated regions in Pennsylvania which since 2003 has revitalized the local economy with the help of new green jobs and initiatives. The region spans 12 counties, accounting for a quarter of Pennsylvania, and includes large public natural spaces which are comparable in size to Yellowstone National Park. The largest population of wapiti in the north-eastern United States has found its refuge here, and this grand animal is a symbol of the region and graces the logo of the regional brand. The rivers and forests offer countless opportunities to enjoy the great outdoors, the most popular activities being: wildlife watching and birdwatching, bike tourism, water tourism (kayaks and canoes), fishing, hiking and horseback riding. The Pennsylvania Wilds also offers a great range of local products based on and around the region’s cultural assets e.g. museums, theme parks, microbreweries, wineries, family attractions, art galleries, art centers etc.

Ecotourism has become an effective means to stimulate the development of different economic activities and the creation of green jobs in the region while at the same time building a sense of commitment to protect the environment by locals and visitors alike. Much of the strategy for supporting business growth in the region has focused on small businesses which rely on ecotourism, whether in the form of nature tourism, recreational tourism or heritage tourism, and the support has come via public investments in green infrastructure, preferential loans and grants for small companies, as well as marketing campaigns promoting the Pennsylvania Wilds brand.

Thanks to the collaboration between state institutions and local government agencies as well as the business community, we were successful in creating a regional brand called the Pennsylvania Wilds – says Meredith Hill, Director of Pennsylvania Wilds. After a couple of years it is clear how state-level investments in infrastructure linked to recreational and eco-tourism have delivered and inspired the growth of new and diverse forms of business activities, making our region a top outdoor destination in America.

(for more information about Pennsylvania’s great outdoors, please see: www.pawilds.com, www.visitpa.com).

Tekst: © Dominika Zaręba[:]