Kobiety a ekoturystyka

Kobiety a ekoturystyka

Kobiety bardzo często są naturalnymi liderkami w lokalnej społeczności. Zwykle wyróżniają się także dużą wrażliwością na kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem, równością, dziedzictwem i tożsamością miejsca. tekst ©Dominika Zaręba Ekoturystyka w szerokim...
Zrównoważona przyszłość?

Zrównoważona przyszłość?

W globalnym kontekście rozwoju gospodarczego na świecie w XXI wieku potrzebna jest całkiem nowa polityka oparta o Cele Zrównoważonego Rozwoju. Musimy szukać sposobów na znacznie bardziej zintegrowane, dynamiczne i nieliniowe zarządzanie, które...
Świadomość ekologiczna Polaków

Świadomość ekologiczna Polaków

tekst ©Dominika Zaręba Współczesna cywilizacja wkroczyła w nowy etap rozwoju, którego cechą charakterystyczną jest świadomość ekologiczna. Oznacza ona nie tylko zrozumienie i wiedzę o wzajemnych relacjach między człowiekiem a przyrodą, antropogennych zagrożeniach dla...
Podróżowanie bliżej natury

Podróżowanie bliżej natury

Ekoturystyka to podróżowanie w sposób wrażliwy dla przyrody i miejscowych tradycji, poznawcze i aktywne. To podróżowanie w miejsca wyróżniające się bogactwem przyrody, pięknem krajobrazu i unikalną kulturą. Ekoturystyka,...
Ekoturystyka i Puszcza

Ekoturystyka i Puszcza

Zamiast niszczyć Puszczę dla krótkookresowych celów gospodarczych zaplanujmy dla niej przyszłość na wiele pokoleń. Niech będzie naszą marką i dumą, przykładem dobrej praktyki inspirującym cały świat! tekst ©Dominika Zaręba  Puszcza Białowieska...
Kultura i natura

Kultura i natura

Często okazuje się, że – aby motywować społeczności lokalne do ochrony środowiska naturalnego – trzeba szukać argumentów po pierwsze praktycznych, a po drugie odwołujących się do lokalnej tożsamości: symboli, elementów składających się...